top of page

Projekty realizowane ze środków budżetu państwa

2021

Fundacja Edukacji Społecznej od lat ściśle współpracuje z licznymi instytucjami państwowymi. Pozyskujemy środki z budżetu państwa jak również środki samorządowe

Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne to miejsce gdzie wykonywane są bezpłatne i anonimowe badania w kierunku HIV
Projekt realizowany jest ze środków publicznych: Krajowego Centrum ds AIDS Agendy Ministra Zdrowia i miasta st. Warszawy 
Cel ogólny:
- zwiększenie dostępu do anonimowego testowania w kierunku zakażeń HIV,
- ograniczanie liczby przypadków zakażeń HIV poprzez zwiększenie wykrywalności HIV u osób nieświadomych zakażenia,
- rozwój edukacji, informacji i poradnictwa.
Cele szczegółowe:
- zwiększenie poziomu wiedzy nt. HIV/AIDS wśród pacjentów punktu testowania,
- zwiększenie poziomu wiedzy nt. bezpieczniejszych zachowań i sposobów redukcji ryzyka zakażenia HIV

Mobilne Centrum Redukcji Szkód  to działanie z zakresu ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na profilaktykę HIV, HCV, HBV i innych chorób zakaźnych wśród osób używających narkotyków finansowe ze środków publicznych Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii oraz miasta st. Warszawy.

bottom of page