top of page

Projekty realizowane ze środków budżetu państwa

2021

Fundacja Edukacji Społecznej od lat ściśle współpracuje z licznymi instytucjami państwowymi. Pozyskujemy środki z budżetu państwa jak również środki samorządowe

Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne to miejsce gdzie wykonywane są bezpłatne i anonimowe badania w kierunku HIV
Projekt realizowany jest ze środków publicznych: Krajowego Centrum ds AIDS Agendy Ministra Zdrowia i miasta st. Warszawy 
Cel ogólny:
- zwiększenie dostępu do anonimowego testowania w kierunku zakażeń HIV,
- ograniczanie liczby przypadków zakażeń HIV poprzez zwiększenie wykrywalności HIV u osób nieświadomych zakażenia,
- rozwój edukacji, informacji i poradnictwa.
Cele szczegółowe:
- zwiększenie poziomu wiedzy nt. HIV/AIDS wśród pacjentów punktu testowania,
- zwiększenie poziomu wiedzy nt. bezpieczniejszych zachowań i sposobów redukcji ryzyka zakażenia HIV

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Mobilne Centrum Redukcji Szkód  to działanie z zakresu ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na profilaktykę HIV, HCV, HBV i innych chorób zakaźnych wśród osób używających narkotyków finansowe ze środków publicznych Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii oraz miasta st. Warszawy.

bottom of page