Edukacja

Dyrektorka Programu

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Górecka

a.gorecka@fes.edu.pl

Projekty

I. Projekt Test Edukacja

Opis

after_01.jpg

II. Strategia na stres

 

Program profilaktyczny „Strategia na stres – warsztaty w zakresie radzenia sobie ze stresem skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych”, to projekt którego głównym celem jest nauka konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i takiego reagowania w sytuacjach społecznych, które zmniejszy prawdopodobieństwo podejmowania zachowań ryzykownych, jako metody na odreagowanie stresu i negatywnych emocji. Projekt zakłada pracę nad następującymi obszarami: istotą stresu, sposobami redukcji napięcia fizycznego i psychicznego, rozpoznaniem sytuacji stresujących w życiu. 

Realizacja projektu przewidziana jest od ...... do .......... 2021 roku.

Zorganizowane zostaną 22 spotkania warsztatowe / wykładowe dla 22 różnych grup szkoleniowych.

after_01.jpg

III. Świadomi młodzi

 

W ramach projektu „Świadomi młodzi” Fundacja Edukacji Społecznej realizuje zajęcia profilaktyczne skierowane do uczniów i uczennic ostatnich dwóch klas szkół podstawowych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z m.st. Warszawy.

Głównym założeniem programu jest przekazanie młodzieży szkolnej wiedzy dotyczącej HIV/AIDS. Zajęcia dotyczą pracy w zakresie zdrowia psychoseksualnego, ryzyka jakie istnieje podczas podejmowania kontaktów seksualnych, a także podkreślają rolę zabezpieczeń oraz testowania w kierunku HIV. Projekt zakłada wzrost świadomości młodych ludzi w obszarze zdrowia, co może pozytywnie wpłynąć na ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych i zmniejszenie liczby nowych zakażeń HIV.

Od września 2019 roku do grudnia 2021 roku 152 grupy uczniów / uczennic warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowanek / wychowanków placówek wsparcia dziennego weźmie udział w projekcie.

 

 Projekt jest współfinansowany przez m.st. Warszawy, a zajęcia są ofertą bezpłatną dla szkół.

Monika Raj

Agnieszka Górecka

Koordynatorki projektów

ODEZWIJ SIĘ

DO NAS

ul. Sewerynów 4 lok. 100,

00-331 Warszawa

(wejście od ulicy Bartoszewicza)

Tel./Fax: 22 646 48 86

POWIEDZ
NAM

ODWIEDŹ

NAS

Czynne od poniedziałku do piątku

w godzinach: 9:00 – 15:00

 

  • Instagram
  • Facebook Social Ikona

i bądź na bieżąco!