Edukacja

FES-www-sygnet-white.png

Dyrektorka Programu

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Górecka

a.gorecka@fes.edu.pl

Agnieszka Górecka.jpg

Projekty

I. Projekt Test Edukacja

Projekt edukacyjno-informacyjny dot. profilaktyki zakażeń HIV skierowany do osób młodych podejmujących zachowania zwiększające ryzyko zakażenia HIV, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska studenckiego oraz osób z nowo wykrytym zakażeniem.
Głównym jego celem jest zwiększenie dostępu do rzetelnej wiedzy i najnowszych informacji nt. HIV oraz profilaktyki zakażeń, w tym dostępie do bezpłatnego, anonimowego testowania.

Projekt finansuje Urząd m.st. Warszawy i jest realizowany przez Fundację w partnerstwie ze Stowarzyszeniem  Zjednoczenie "Pozytywni w Tęczy" w latach 2021-2023.

W ramach projektu:

- odbędą się spotkania edukacyjne dla środowisk studenckich,

- zostaną opracowane materiały edukacyjne, 
- nagrane i udostępnione podcasty nt. szeroko rozumianego zdrowia seksualnego,
- będzie prowadzony partyworking w wybranych klubach studenckich,

- dyżury stacjonarne w wybranych domach studenckich (akademikach),

- networking - edukacja i możliwość uzyskania odpowiedzi na przesłane pytania oraz rozmowy online z doradcami.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zorganizowaniem bezpłatnych spotkań edukacyjnych dot. najnowszej wiedzy o HIV na swojej uczelni, w ramach zajęć, spotkań koła studenckiego lub dodatkowych zajęć, zapraszamy do kontaktu z koordynatorką projektu Agnieszką Górecką pod adresem a.gorecka@fes.edu.pl

after_01.jpg

II. Strategia na stres

 

Program profilaktyczny „Strategia na stres – warsztaty w zakresie radzenia sobie ze stresem skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych”, to projekt którego głównym celem jest nauka konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i takiego reagowania w sytuacjach społecznych, które zmniejszy prawdopodobieństwo podejmowania zachowań ryzykownych, jako metody na odreagowanie stresu i negatywnych emocji. Projekt zakłada pracę nad następującymi obszarami: istotą stresu, sposobami redukcji napięcia fizycznego i psychicznego, rozpoznaniem sytuacji stresujących w życiu. 

Realizacja projektu przewidziana jest od marca do grudnia 2021 roku.

Zorganizowane zostaną 22 spotkania warsztatowe / wykładowe dla 22 różnych grup szkoleniowych.

after_01.jpg

III. Świadomi młodzi

 

W ramach projektu „Świadomi młodzi” Fundacja Edukacji Społecznej realizuje zajęcia profilaktyczne skierowane do uczniów i uczennic ostatnich dwóch klas szkół podstawowych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z m.st. Warszawy.

Głównym założeniem programu jest przekazanie młodzieży szkolnej wiedzy dotyczącej HIV/AIDS. Zajęcia dotyczą pracy w zakresie zdrowia psychoseksualnego, ryzyka jakie istnieje podczas podejmowania kontaktów seksualnych, a także podkreślają rolę zabezpieczeń oraz testowania w kierunku HIV. Projekt zakłada wzrost świadomości młodych ludzi w obszarze zdrowia, co może pozytywnie wpłynąć na ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych i zmniejszenie liczby nowych zakażeń HIV.

Od września 2019 roku do grudnia 2021 roku 152 grupy uczniów / uczennic warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowanek / wychowanków placówek wsparcia dziennego weźmie udział w projekcie.

 

 Projekt jest współfinansowany przez m.st. Warszawy, a zajęcia są ofertą bezpłatną dla szkół.

monika.jpg

Monika Raj

Agnieszka Górecka.jpg

Agnieszka Górecka

Koordynatorki projektów