Wesprzyj FES

FES-www-sygnet-white.png

 W maju 2012 r. Fundacja Edukacji Społecznej uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. Jeśli chcesz nas wesprzeć przekaż swój 1% podatku na działalność statutową Fundacji. Wpisz w swój PIT nasz nr KRS: 0000111176.

 

Gdy chcesz zrobić zakupy online wejdź na www.fanimani.pl i wesprzyj nas!

Przekaż darowiznę na cele statutowe.

 

Osoby prywatne i firmy, które chcą wesprzeć nasze działania mogą przekazać dowolną  kwotę, przelewając środki na konto Fundacji: Bank Przemysłowo Handlowy PBK S.A. III/O W-wa filia nr konta 24 1060 0076 0000 4041 8012 0888 Fundacja Edukacji Społecznej jest organizacją pozarządową o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873) i prowadzi działalność wymienioną w art. 4 ust.1 tejże ustawy.

 

Osoby fizyczne, które zechcą wspomóc naszą działalność i dokonają wpłaty darowizny na nasze konto bankowe, mogą tę kwotę odliczyć od swojego dochodu  (jest to kwota nie większa niż 6% od uzyskanego dochodu).

 

Osoby prawne od podstawy opodatkowania mogą odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu. Fundacja Edukacji Społecznej zobowiązuje się przeznaczyć wszystkie otrzymane środki na cele statutowe.