top of page

Wesprzyj FES

FES-www-sygnet-white.png

W maju 2012 r. Fundacja Edukacji Społecznej uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. Jeśli chcesz nas wesprzeć przekaż swój 1,5% podatku na działalność statutową Fundacji. Wpisz w swój PIT nasz nr KRS: 0000111176.

 

Gdy chcesz zrobić zakupy online? 

wejdź na www.fanimani.pl i wesprzyj nas!

Przekaż darowiznę na cele statutowe.

 

Osoby prywatne i firmy, które chcą wesprzeć nasze działania mogą przekazać dowolną  kwotę, przelewając środki na konto Fundacji:

Alior nr konta 88 2490 0005 0000 4530 8538 5076

 

Fundacja Edukacji Społecznej jest organizacją pozarządową o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873) i prowadzi działalność wymienioną w art. 4 ust.1 tejże ustawy.

 

Osoby fizyczne, które zechcą wspomóc naszą działalność i dokonają wpłaty darowizny na nasze konto bankowe, mogą tę kwotę odliczyć od swojego dochodu  (jest to kwota nie większa niż 6% od uzyskanego dochodu).

 

Osoby prawne od podstawy opodatkowania mogą odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu. Fundacja Edukacji Społecznej zobowiązuje się przeznaczyć wszystkie otrzymane środki na cele statutowe.

bottom of page