Edukacja

FES-www-sygnet-white.png

Dyrektorka Programu

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Górecka

a.gorecka@fes.edu.pl

Agnieszka Górecka.jpg

Projekty

I. Projekt Test Edukacja

Projekt edukacyjno-informacyjny dot. profilaktyki zakażeń HIV skierowany do osób młodych podejmujących zachowania zwiększające ryzyko zakażenia HIV, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska studenckiego oraz osób z nowo wykrytym zakażeniem.
Głównym jego celem jest zwiększenie dostępu do rzetelnej wiedzy i najnowszych informacji nt. HIV oraz profilaktyki zakażeń, w tym dostępie do bezpłatnego, anonimowego testowania.

Projekt finansuje Urząd m.st. Warszawy i jest realizowany przez Fundację w partnerstwie ze Stowarzyszeniem  Zjednoczenie "Pozytywni w Tęczy" w latach 2021-2023.

W ramach projektu:

- odbędą się spotkania edukacyjne dla środowisk studenckich,

- zostaną opracowane materiały edukacyjne, 
- nagrane i udostępnione podcasty nt. szeroko rozumianego zdrowia seksualnego,
- będzie prowadzony partyworking w wybranych klubach studenckich,

- dyżury stacjonarne w wybranych domach studenckich (akademikach),

- networking - edukacja i możliwość uzyskania odpowiedzi na przesłane pytania oraz rozmowy online z doradcami.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zorganizowaniem bezpłatnych spotkań edukacyjnych dot. najnowszej wiedzy o HIV na swojej uczelni, w ramach zajęć, spotkań koła studenckiego lub dodatkowych zajęć, zapraszamy do kontaktu z koordynatorką projektu Agnieszką Górecką pod adresem a.gorecka@fes.edu.pl

after_01.jpg

II. Strategia na stres

 

Program profilaktyczny „Strategia na stres – warsztaty w zakresie radzenia sobie ze stresem skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych”, to projekt którego głównym celem jest nauka konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i takiego reagowania w sytuacjach społecznych, które zmniejszy prawdopodobieństwo podejmowania zachowań ryzykownych, jako metody na odreagowanie stresu i negatywnych emocji. Projekt zakłada pracę nad następującymi obszarami: istotą stresu, sposobami redukcji napięcia fizycznego i psychicznego, rozpoznaniem sytuacji stresujących w życiu. 

Realizacja projektu przewidziana jest od marca do grudnia 2021 roku.

Zorganizowane zostaną 22 spotkania warsztatowe / wykładowe dla 22 różnych grup szkoleniowych.

III. Świadomi młodzi

 

W ramach projektu „Świadomi młodzi” Fundacja Edukacji Społecznej realizuje zajęcia profilaktyczne skierowane do uczniów i uczennic ostatnich dwóch klas szkół podstawowych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z m.st. Warszawy.

Głównym założeniem programu jest przekazanie młodzieży szkolnej wiedzy dotyczącej HIV/AIDS. Zajęcia dotyczą pracy w zakresie zdrowia psychoseksualnego, ryzyka jakie istnieje podczas podejmowania kontaktów seksualnych, a także podkreślają rolę zabezpieczeń oraz testowania w kierunku HIV. Projekt zakłada wzrost świadomości młodych ludzi w obszarze zdrowia, co może pozytywnie wpłynąć na ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych i zmniejszenie liczby nowych zakażeń HIV.

Od września 2019 roku do grudnia 2021 roku 152 grupy uczniów / uczennic warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowanek / wychowanków placówek wsparcia dziennego weźmie udział w projekcie.

 

 Projekt jest współfinansowany przez m.st. Warszawy, a zajęcia są ofertą bezpłatną dla szkół.

IV. Włączamy się w kampanie "Zrozumieć Atopowe Zapalenie Skóry"

Według większości społeczeństwa Atopowe Zapalenie Skóry jest występującą u małych dzieci wysypką, z której z upływem lat wyrastają. Brak świadomości i wiedzy o tym, że jest to nieuleczalna choroba dotykająca również osoby dorosłe jest bardzo krzywdząca dla pacjentów. Bagatelizacja wpływu AZS na życie codzienne chorych i ich funkcjonowanie w społeczeństwie, nierzadko wiążące się z wykluczeniem społecznym, stygmatyzacją czy nawet depresją, jest niestety na porządku dziennym.

AZS występuje u 2–10% światowej populacji dorosłych, przy czym u 2–8% z nich choroba ta ma przebieg ciężki. Cechą charakterystyczną AZS o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego są bolesne zmiany pojawiające się na dużych lub wrażliwych częściach ciała, które mogą obejmować ponad 50% jego powierzchni.

Chorobie towarzyszy bardzo silny, uciążliwy świąd skóry, w wyniku którego pacjenci doznają znacznego pogorszenia jakości życia, głównie z powodu deficytu snu i związanych z nim zaburzeń emocjonalnych. Aż 79 % pacjentów z AZS cierpi na bezsenność, a 84% ma trudności z zasypianiem.

 

Aby uświadomić społeczeństwu czym jest ta choroba i jakie są jej skutki, powstała kampania « Zrozumieć AZS ».

Na portalu www.zrozumiecazs.pl znajdą się najważniejsze informacje na temat Atopowego Zapalenia Skóry, teksty eksperckie i historie pacjentów w postaci krótkich materiałów wideo.

W ramach kampanii powstała Polska Koalicja na Rzecz AZS. Koalicja ta zrzesza kluczowe organizacje pacjentów z chorobami skóry : PTCA, Razem Raźniej, Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę (Psoriasis), towarzystwa naukowe: Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, jak również ekspertów medycznych zajmujących się Atopowym Zapaleniem Skóry oraz chorobami współistniejącymi.

monika.jpg

Monika Raj

Agnieszka Górecka.jpg

Agnieszka Górecka