top of page

Edukacja

FES-www-sygnet-white.png

Dyrektorka Programu

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Górecka

a.gorecka@fes.edu.pl

Agnieszka Górecka.jpg

Projekty

I. Projekt Test Edukacja

Projekt edukacyjno-informacyjny dot. profilaktyki zakażeń HIV skierowany do osób młodych podejmujących zachowania zwiększające ryzyko zakażenia HIV, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska studenckiego oraz osób z nowo wykrytym zakażeniem.
Głównym jego celem jest zwiększenie dostępu do rzetelnej wiedzy i najnowszych informacji nt. HIV oraz profilaktyki zakażeń, w tym dostępie do bezpłatnego, anonimowego testowania.

Projekt finansuje Urząd m.st. Warszawy i jest realizowany przez Fundację w partnerstwie ze Stowarzyszeniem  Zjednoczenie "Pozytywni w Tęczy" w latach 2021-2023.

W ramach projektu:

- odbędą się spotkania edukacyjne dla środowisk studenckich,

- zostaną opracowane materiały edukacyjne, 
- nagrane i udostępnione podcasty nt. szeroko rozumianego zdrowia seksualnego,
- będzie prowadzony partyworking w wybranych klubach studenckich,

- dyżury stacjonarne w wybranych domach studenckich (akademikach),

- networking - edukacja i możliwość uzyskania odpowiedzi na przesłane pytania oraz rozmowy online z doradcami.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zorganizowaniem bezpłatnych spotkań edukacyjnych dot. najnowszej wiedzy o HIV na swojej uczelni, w ramach zajęć, spotkań koła studenckiego lub dodatkowych zajęć, zapraszamy do kontaktu z koordynatorką projektu Agnieszką Górecką pod adresem a.gorecka@fes.edu.pl

after_01.jpg

II. Strategia na stres

 

Program profilaktyczny „Strategia na stres – warsztaty w zakresie radzenia sobie ze stresem skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych”, to projekt którego głównym celem jest nauka konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i takiego reagowania w sytuacjach społecznych, które zmniejszy prawdopodobieństwo podejmowania zachowań ryzykownych, jako metody na odreagowanie stresu i negatywnych emocji. Projekt zakłada pracę nad następującymi obszarami: istotą stresu, sposobami redukcji napięcia fizycznego i psychicznego, rozpoznaniem sytuacji stresujących w życiu. 

Realizacja projektu przewidziana jest od marca do grudnia 2021 roku.

Zorganizowane zostaną 22 spotkania warsztatowe / wykładowe dla 22 różnych grup szkoleniowych.

III. Świadomi młodzi

 

W ramach projektu „Świadomi młodzi” Fundacja Edukacji Społecznej realizuje zajęcia profilaktyczne skierowane do uczniów i uczennic ostatnich dwóch klas szkół podstawowych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z m.st. Warszawy.

Głównym założeniem programu jest przekazanie młodzieży szkolnej wiedzy dotyczącej HIV/AIDS. Zajęcia dotyczą pracy w zakresie zdrowia psychoseksualnego, ryzyka jakie istnieje podczas podejmowania kontaktów seksualnych, a także podkreślają rolę zabezpieczeń oraz testowania w kierunku HIV. Projekt zakłada wzrost świadomości młodych ludzi w obszarze zdrowia, co może pozytywnie wpłynąć na ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych i zmniejszenie liczby nowych zakażeń HIV.

Od września 2019 roku do grudnia 2021 roku 152 grupy uczniów / uczennic warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowanek / wychowanków placówek wsparcia dziennego weźmie udział w projekcie.

 

 Projekt jest współfinansowany przez m.st. Warszawy, a zajęcia są ofertą bezpłatną dla szkół.

IV. Włączamy się w kampanie "Zrozumieć Atopowe Zapalenie Skóry"

Według większości społeczeństwa Atopowe Zapalenie Skóry jest występującą u małych dzieci wysypką, z której z upływem lat wyrastają. Brak świadomości i wiedzy o tym, że jest to nieuleczalna choroba dotykająca również osoby dorosłe jest bardzo krzywdząca dla pacjentów. Bagatelizacja wpływu AZS na życie codzienne chorych i ich funkcjonowanie w społeczeństwie, nierzadko wiążące się z wykluczeniem społecznym, stygmatyzacją czy nawet depresją, jest niestety na porządku dziennym.

AZS występuje u 2–10% światowej populacji dorosłych, przy czym u 2–8% z nich choroba ta ma przebieg ciężki. Cechą charakterystyczną AZS o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego są bolesne zmiany pojawiające się na dużych lub wrażliwych częściach ciała, które mogą obejmować ponad 50% jego powierzchni.

Chorobie towarzyszy bardzo silny, uciążliwy świąd skóry, w wyniku którego pacjenci doznają znacznego pogorszenia jakości życia, głównie z powodu deficytu snu i związanych z nim zaburzeń emocjonalnych. Aż 79 % pacjentów z AZS cierpi na bezsenność, a 84% ma trudności z zasypianiem.

 

Aby uświadomić społeczeństwu czym jest ta choroba i jakie są jej skutki, powstała kampania « Zrozumieć AZS ».

Na portalu www.zrozumiecazs.pl znajdą się najważniejsze informacje na temat Atopowego Zapalenia Skóry, teksty eksperckie i historie pacjentów w postaci krótkich materiałów wideo.

W ramach kampanii powstała Polska Koalicja na Rzecz AZS. Koalicja ta zrzesza kluczowe organizacje pacjentów z chorobami skóry : PTCA, Razem Raźniej, Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę (Psoriasis), towarzystwa naukowe: Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, jak również ekspertów medycznych zajmujących się Atopowym Zapaleniem Skóry oraz chorobami współistniejącymi.

monika.jpg

Monika Raj

Agnieszka Górecka.jpg

Agnieszka Górecka

bottom of page