top of page

Wsparcie i Terapia

FES-www-sygnet-white.png

Nasi terapeuci

Agnieszka Górecka.jpg

Agnieszka Górecka

Pedagożka, terapeutka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu w procesie certyfikacji, praktyk oddechem, trenerka rozwoju osobistego. Prowadzi konsultacje i terapię indywidualną dla osób pełnoletnich oraz indywidualne sesje oddechowe.  

IMG_0462.jpg

Iza Jąderek

Psycholożka, seksuolożka, terapeutka. 

Autorka badań i publikacji z zakresu tożsamości płciowych i seksualności, książki „Seksolatki. Jak rozmawiać z młodzieżą o seksie” oraz "Zmieniam się. Co się ze mną dzieje podczas dojrzewania.".

Edukatorka seksualna oraz trenerka umiejętności psychospołecznych (National Open College w Wielkiej Brytanii).

Współpracuje z organizacjami pozarządowymi (Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego, Fundacja Trans-Fuzja, Stowarzyszenie Akceptacja), zajmującymi się upowszechnianiem wiedzy o znaczeniu seksualności, a także pomocą i wszechstronnym wspieraniem osób narażonych na wykluczenia społeczne.

N. Juszczak.jpg

Natalia Juszczak

Psycholożka, trenerka grup, specjalistka psychoterapii uzależnień, psychoterpautka psychodynamiczna w procesie ceryfikacji, koordynatorka projektu AfterParty

monika.jpg

Monika Raj

Absolwentka Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz Wychowania Seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim, trenerka umiejętności psychospołecznych, w procesie kształcenia w Szkole Psychoterapeutów GESTALT w Instytucie Integralnej Psychoterapii GESTALT w Krakowie.

307931931_5597481480273132_3534637206927935649_n_edited.jpg

Agnieszka Waluszko

Psycholożka, psychoonkolożka

after_01.jpg

After Party

Centrum pomocy i wsparcia #afterpartyFES

Fundacja Edukacji Społecznej we współpracy ze Społeczną Inicjatywą Narkopolityki stworzyła centrum pomocy i wsparcia „#afterpartyFES”, którego celem jest ograniczanie szkód zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. 

#afterpartyFES to projekt, który opiera się na edukacji, wsparciu i pomocy bez oceny życiowych wyborów. Nasze centrum tworzy wyspecjalizowana kadra psychoterapeutów i seksuologów. Osoby, które zdecydują się na skorzystanie z pomocy placówki mogą zasięgnąć informacji o negatywnych skutkach używania narkotyków, otrzymać materiały edukacyjne oraz wsparcie z zakresu redukcji szkód. Jeżeli wyrażą gotowość mogą też skorzystać z programu terapeutycznego nastawionego na ograniczenie lub całkowite zaprzestanie używania, jak również kompleksowe poradnictwo i terapię chemsex. Pomoc i wsparcie znajdą u nas również rodzice oraz bliscy osób używających lub uzależnionych. Dodatkowo w ramach naszych działań prowadzimy porady prawne dla osób mających problem z policją przez substancje psychoaktywne. Wszystkie usługi są darmowe i całkowicie anonimowe. Jesteśmy otwarci na nowości, dlatego oprócz pracy terapeutycznej w gabinecie, wychodzimy również na zewnątrz. Organizujemy tzw: partyworkingi podczas których edukujemy i zwiększamy świadomość. Zależy nam na docieraniu do jak największej liczby osób, które potrzebują pomocy, a często nie mają odwagi lub wiedzy gdzie jej szukać.

Liczba odbiorców zgłaszająca się po pomoc do naszej placówki jest dla nas informacją, że nasze działania mają sens i są potrzebne.

Koordynator projektu - Natalia Juszczak

Kontakt do AfterParty:

 afterpartyfes@gmail.com

  • Czarny Instagram Ikona
  • Czarny Facebook Ikona
photo_ 9.jpg

Akademia Pozytywnego Życia

Projekt Akademia Pozytywnego Życia skierowany jest do osób żyjących z HIV i ich bliskich. 

rodziny.

Jego celem jest wsparcie osób seropozytywnych i ich bliskich po diagnozie HIV. Szczególnie ważne jest dotarcie do osób, które niedawno otrzymały diagnozę. Projekt realizuje wieloaspektowe bezpłatne formy pomocy udzielane przez najwyższej klasy ekspertów od lat zaangażowanych w pracę z osobami seropozytywnymi. Projekt obejmuje spotkania z ekspertami, konsultacje indywidualne w tym  poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne, warsztaty. 

W ramach projektu realizowane są:

1. Konsultacje psychologiczne -Agnieszka Waluszko i Agnieszka Górecka

 2. Konsultacje  z prawnikiem - mec. dr n. prawnych Katarzyna Julia Kowalska

3. Konsultacje indywidualne - interwencja kryzysowa - Katarzyna Sikorska- Poradnia Profilaktyczno- Lecznicza;

4. Konsultacje indywidualne – doradca HIV/AIDS - dr n. społ. Magdalena Ankiersztejn-Bartczak; 

5. Warsztaty rozwoju osobistego - dr n. społ. Magdalena Ankiersztejn-Bartczak i Agnieszka Górecka, pedagożki,       
    edukatorki seksualne, trenerki rozwoju osobistego;

 

6. Nauka języka angielskiego: grupa początkująca i średnio zaawansowana, nabór tel. 22 646 48 86;

Wszystkie działania są BEZPŁATNE. Konsultacje i warsztaty realizowane są w siedzibie Fundacji Edukacji Społecznej lub online. Zapisy przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00 lub pod adresem e-mailowym: sekretariat@fes.edu.pl

 

Projekt realizowany jest ze środków Urzędu m. st. Warszawy w ramach umowy 2021-2023 i realizowany jest w współpracy ze Stowarzyszeniem Pomoc Socjalna oraz przy wsparciu sponsora firmy GSK

Koordynator projektu - dr n. społ. Magdalena Ankiersztejn-Bartczak

Kontakt: m.bartczak@fes.edu.pl

                        Sponsor projektu:                                                                                                                             Projekt współfinansuje:

GSK_ViiV_3D_RGB.png
logo_pomoc socjalna_CMYK.jpg
logo UM.png
grupa_wsparcia.jpg

Grupa Wsparcia #SupportFES

Grupa wsparcia – Support FES jest dla osób uzależnionych po ukończonym procesie terapii uzależnienia od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych oraz dla osób, które nie ukończyły pełnego procesu terapii (minimum 2 miesiące) .

 

Grupa ma na celu :

  • wsparcie emocjonalne, psychologiczne i praktyczne dla osób zmagającym się z problemem uzależnienia.

  • poprawę funkcjonowania i jakości życia poprzez działania terapeutyczne i wsparcie grupy.

  • poprawę sytuacji zdrowotnej w związku ze zmianą wzoru używania narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych.

  • poprawę funkcjonowania w społeczeństwie poprzez naukę budowania zdrowych relacji.

  • zwiększenie umiejętności psychospołecznych.

  • podtrzymywanie dotychczasowych efektów terapii.

  • zapobieganie nawrotom i „wpadkom” poprzez pomoc w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

 

Kontrakt Grupy Wsparcia

Do grupy kwalifikowane będą osoby od 18 r.ż. Kryterium przyjęcia do grupy wsparcia wiąże się z oceną, po konsultacji i wywiadzie wstępnym.

Udział w grupie jest bezpłatny, dobrowolny i anonimowy. W grupie będzie brało udział max 8 osób.

W trakcie trwania grupy dopuszczalne są 4 nieobecności. Jeśli osoba przekroczy liczbę dopuszczonych nieobecności będzie to równoznaczne z wypisaniem z grupy. Dodatkowo jeśli w trakcie trwania grupy uczestnik nie pojawi się na dwóch spotkaniach z rzędu i nie poinformuje o tym prowadzących zostanie wypisany z grupy.


Spotkania grupy trwać będą 3 miesiące. Będą prowadzone raz w tygodniu (w czwartki) w godzinach 17.30 – 19.30.

Dodatkowo w ramach spotkań zorganizowane będą zajęcia warsztatowe dla uczestników grupy. Warsztaty dotyczyć będą asertywności, technik oddechowych jako sposobu regulacji emocji oraz efektywnej komunikacji.

 

Terminy na rok 2024:
I grupa: Luty: 8,15,22,29/ Marzec: 7,14,21,28 / Kwiecień: 11,15,18,25 
II grupa: Maj: 9,16,20,23 / Czerwiec: 6,13,17,20 /Lipiec: 4,11,18,25
III grupa: Wrzesień: 12,19,26 / Październik: 3,10,17,24,31 / Listopad: 7,14,21,28


W celu umówienia na konsultacje wstępne poprosimy o e-mail na adres: nataliajuszczaksplot@gmail.com

Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

MZ_logo.jpg
NPZ_logo_RGB.jpg
KCPU_Logo_CMYK.pdf.png
bottom of page